#

Konya İnsan Mektebi

"Konya İnsan Mektebi" ile bireyin kişiliğinde "ruh, anlam ve eylem bütünlüğü" sağlanacaktır. "Çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler, kendilerini ve çevrelerindekileri tanıdıklarında, birlikte gelişme imkânı doğacaktır." Fikir ve ahlak abidesi İbn-i Haldun, "Son düşünülen şey ilk yapılan iş, son yapılan iş ilk düşünülen şeydir." demiştir. Buna mukabil "İnsan bir bina yapmak istese, düşüncesi ilk önce duvarlara, sonra çatıya en son temele yönelmek olur. Daha sonra insan binayı yapmaya giriştiğinde işe en son düşündüğü şey olan temelden başlar." Buradan hareketle son düşünülen unsur olan insan kaynağına yatırım konusu, "Konya İnsan Mektebi"nde ilk iş olarak ele alınmıştır.

Hakkımızda

Öğretmen Mektebi Üniversitelerin iş birliğiyle öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin çeşitli hizmet içi eğitimlere katılımları sağlanarak kişisel ve mesleki gelişimlerinin artırılması.

Devamı

Eğitimin ana ögesi ve baş öznesi insandır. 2023 Eğitim Vizyonu’nun 21. yüzyıla dair eğitim önerisi, 21. Yüzyıl Talim ve Terbiye Modeli şeklindeki çift kanatlı bir okumadır.
               

Devamı

İnsanların yaşam deneyimlerini duygu, düşünce ve hayal gücüyle biçimlendirerek bulunduğu çevreyi sorgularken sorunlara çözüm getirme arayışları geçmişten günümüze devam etmektedir.

Devamı

Kültür, atalardan devralınan maddi manevi değerlerin yekünü, insanın tarihi boyunca tabiatı ve kendisinin idare usulünü öğrenmek suretiyle bizzat meydana getirdiği eseridir.

Devamı

Öğretmen Mektebi

İl merkezinde ve ilçelerde görev yapan öğretmenlerimiz için başta hizmet içi eğitim faaliyetleri olmak üzere kültürel, sanatsal, sportif kurslar ve seminerler yaparak onların bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkararak, kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

Faaliyetlerimiz

Bizim Projemiz

“Bizim Projemiz”, geniş bir coğrafyada yer alan ilimizin her bir okulunda gerçekleştirilen çalışmalardan haberdar olmayı kolaylaştırmak ve okullarımızın çalışmalarını diğer okullarla paylaşabilmelerini sağlamak düşüncesiyle yürütülmektedir. İlimiz geneli yapılan iyi örneklerin bütün okullarımıza yaygınlaştırılması ve haberdar edilmesinin gerektiğinin bilinciyle ortaya çıkan “Bizim Projemiz”, öğretmen, öğrenci ve idarecilerimizin yaptıkları çalışmaları önemsediğimizi bilmeleri ve projelerin geniş kitlelere ulaşmasındaki engelleri de yok etmesi açısından önem arz etmektedir.

Başvuru Yap

ATÖLYE GÖNÜLLÜ EĞİTMEN BAŞVURULARI

Öğrenme ve yenilikçilik becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme, yaratıcılık ve yenilikçilik, iletişim ve iş birliği; bilgi, medya ve teknoloji okuryazarlığı, yaşam ve kariyer becerileri, esneklik ve uyum, inisiyatif ve kendini yönetme, üretkenlik ve hesap verebilirlik, liderlik ve sorumluluk, takım çalışması Atölye çalışmalarında kazandırılması planlanan becerilerindendir. İletişim ve problem çözme becerileri yüksek, takım çalışmasına inanan, aktif katılımı destekleyen ve esnek uygulamalara yer verebilen nitelikte atölye çalışmalarını yöneten liderlerle çalışmak istiyoruz.

Başvuru Yap

İstatistikler

Planlanan Faaliyetler
798
Üye Sayımız
13617
Kurum Sayımız
1959
Başvuru Sayımız
44933